Yasal mafya, ölüm tüccarı, soygun çetesi, gasp şebekesi Koç

yollayan tutbenidüşmeden on Nisan 04, 2007

Yasal mafya, ölüm tüccarı, soygun çetesi, gasp şebekesi Koç’a öfke duymak için onlarca nedenden birkaçı

3 Nisan 2007 Salı

1. Dünyadaki bir avuç milyarder asalağın serveti, dünyanın yarısının yıllık gelirine eşittir. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan açken, bu bir avuç asalak her dakika daha da zenginleşmektedir. Dünyanın dolar milyarderleri listesindeki Koçlar, işte bu bir avuç küresel gaspçı asalaklardandır.

2. Koç’un 15 milyar doların üstündeki varlığı, 4 milyon 280 binden fazla asgari ücretlinin yıllık kazancına eşittir. Ayrıca bu parayla dünyadaki temel sağlık sorunları halledilebilir, ama birkaç kişilik Koç ailesinin elindedir. Bu arada yaşadığımız topraklarda 1 milyon kişi aç, 20 milyon kişi yoksuldur.

3. Koç Grubuna ait Otokar, militarizme ölüm makineleri üretmektedir. Yaşadığımız coğrafyayı daha da fazla kana bulayacak savaş hazırlıkları içinde, Türkiye ordusunun yeni ölüm makineleri alma ihalelerinden birini Otokar almıştır. Otokar, Mart ayının sonunda 1 milyar dolarlık “milli tank” ihalesini kaptı. Ayrıca Otokar, askeri araçların ihracatından 2006'da 100 milyon dolar gelir elde etti. Ölümden para kazanan bütün gaspçı katiller gibi!

4. Koç Holding’e ait Beko, diğer pek çok küresel gasp şirketi gibi, ucuz işgücü için fabrikalarını taşıdı. Beko daha ucuz köleler bulup kârına kâr katacağı bölgelere yol alırken, tasfiyesi devam eden fabrikalardan da 1387 işçi atıldı. Yine Koç Holding’e bağlı Otoyol A.Ş. 30 Mart’ta attığı 330 işçiyle birlikte 700 kişiyi işten attı ve atmaya devam ediyor. Ama bunları gazetelerden okuyamayız, çünkü gaspçıların medyası velinimetine nankörlük yapmaz. Koç gibi reklamlar verenlerin aleyhine haberler ne diye yayınlansın, değil mi? Bu arada da Koç hakkında “haber” adı altında bol bol reklam yapılır. Diğer yasal mafyalar gibi, gasp şebekeleri, devlet-şirket el ele hayatları dağıtmakta, insanları aç bırakmakta, milyonları yoksullaştırmaktadır.

5. Koç’un üniversitesi orman katliamı üzerine kurulu bir rant şebekesidir. Sarıyer ormanları içinde bulunan, sistemin kendi gasp mantığına göre bile 50 trilyon lira eden bu arazi Koç’a beleşe verilmiştir. Bu doğa katliamı için bilim adamı kılıklı satılık proflar “uygundur” raporu vermiştir. Şirket-devlet-üniversite el ele soygun ve katliamda yüzlerce dönümlük alanda ağaçlar yok edilmiştir. Koç, bu işi yaparken en büyük yardımcılarından biri de, kendisinin de kurucularından olduğu yarı resmî çevre şirketi TEMA’dır. Koç, Sabancı, Şarık Tara gibilerin kendi pisliklerini örtmek için kurdukları bu paravan çevre şirketi, üç-beş ağaç dikip reklam yaparken, gerçekte gaspçıların doğa talanı için kolaylıklar sağlama işlevi görmektedir.

6. 1 Şubat 2007 günü, Koç’a ait Tüpraş’ta Tetra Etil Lead tankının söküm ve temizlik işlemleri sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Ölen 3 işçinin cesetlerine ise ancak 2 gün sonra ulaşılabildi. Patlama sonrasında genzi yakan bir gaz kokusu doğuda Derince'den batıda Tavşancıl'a kadar yayıldı. Tehlike büyük olmasına rağmen, patlamanın üzerinden 2 saat geçmeden Tüpraş yönetimi tarafından “ölçümlerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı” yalanı atıldı ve böylece, bölgede alınması gereken tedbirlerinden vazgeçildi. Hemen ardından 16 işçi kusma, bulantı, solunum sıkıntısı şikâyetiyle hastanelere başvurdu. Olay yeni meydana geldiği için, bunun zamana yayılan etkilerinin ne olacağını kimse bilmiyor. Ama Koç, kölelerinin tohumuna para mı verdi ki, ölmelerini niye umursasın!

7. Bunlar, görece güncel nedenler. Ancak unutulmamalı ki, Koç Holding, bu toprakların en derin ve organize gaspçı saldırılarından biridir. Bu topraklarda yaşayan Ermenilerin ve Rumların sürülmesinden sonra mallarına el koyup "yerlerini dolduran" devlet destekli yeni zenginlerin ağababalarındandır Vehbi Koç. Cumhuriyetin iktidarlarıyla kurduğu iyi ilişkilerle “milli” ihalelerin “milli” rantiyesi olmuştur. İktidarın “yeni bir ulus yaratma” mühendisliği, Vehbi Koç gibilerinin zenginleşmesinin hikayesidir. Bakkalında küflü peynir satarken edindiği ticari mahareti, iktidar odaklarıyla iyi ilişkiler kurup, bu topraklardan sürülmüş olanların yerlerine geçerek, devletin yeni seçkinlerinin de nemalandığı milli ihaleleri alarak birden zenginleşmekte de göstermiştir. Koç, devlet babanın besleyip semirttiği, milyonlarca insanın ekmeğini, toprağını, evini barkını peşkeş çektiği bir gasp şebekesidir. Herkes kaybederken Koç kazanmaya devam etmiş, katliamlarda, savaşlarda, devlet eliyle organize edilmiş talanlarda, zor alımlarda, zorla göç ettirmelerde Koç kasalarını doldurmuştur. Koç, bu topraklara çöreklenmiş iktidar çetesinin en köklü yasal mafyalarından, soygun ve talan şebekelerinden biridir.

0 dediki: