Sizi Gidi Şirinler

yollayan tutbenidüşmeden on Haziran 10, 2007

forum,müzik,albümler,sohbet,siir
Bunu da mı görecektik. Bu da mı başımıza gelecekti!.. Yapı kredi’den çıkan Cogito dergisinin haberine göre, çizgi film uzmanı M. Sanntag Şirinler’in komünist olduğunu açıklamış. Sonntag’ın “Kızıl Şirin teorisi”yle Şirinlerin yaşam biçimi olarak, bir toplumsal düzen olarak komünist olduklarını söylüyor... Garp alemi uyanmış biz hala uyuyoruz. “Bu kış da komünizm gelmedi”, “Komünizm öldü” derken ve buna deli danalar gibi sevinirken komünizmle kol kola yaşıyormuşuz, nifak tohumları bağrımıza kadar sızmış da haberimiz yok!.. Olacağı buydu. Biz milletçe tek atak panik atak halinde futbolda garp alemini dize getirmeye çalışırken, Vatan toprağımıza, hatta mahrem evimize komünizm şirin bir maskeyle girmiş kol geziyor haberimiz yok!.. Hepimiz futbolla top oturup top kalkarken, başımıza gelenleri duyunca hop oturup hop kalktım... Bütün çocuklarımızın severek izlediği, sevimli ve çok masum bildiğimiz mavi şirinlerin bile komünist olduğu ortaya çıktı. Şirinler aslında çocukların beynini yıkayan kızıl! Komünistlermiş. Şirinler hep bir ağızdan söyledikleri “La ta la la la” şarkısı enternasyonal’in yerine geçiyormuş. Şirin baba kim bili yor musunuz? Evet bildiniz.. Karl Marx... forum,müzik,albümler,sohbet,siir
Şirine de, Roza Lüksenburg... işin vahim tarafı Marx’ın Komünist Manifestosu’nun asıl adı “Kızıl Şirinler Manifestosu”imiş. Herkesin refahını düşünen, komünlerde yaşayan şirinler komünistleri temsil eder de, kapitalistlerin temsilcisi olmaz mı!.. Sonntag’a göre; Şato’da oturan, zenginlik peşin de koşan acımasız Gargamel’de kapitalist!..
forum,müzik,albümler,sohbet,siir
Vay anam, vay babam, vay ceddim.. Bunu da mı görecektik?.. Demek ki yıllardır “tüyü bitmiş kıllara” komünizmi aşılayamayacaklarını anlamışlar. Onun için “tüyü bitmemiş” çocuklarımıza çizgi film yoluyla komünizmi aşılamaya çalışıyorlar. Şirinler aracılığıyla şipşirin çocuklarımız elden gidiyor. Bu kızılca kıyametin ta kendisi...
“Ey Türk titre ve kendine gel” artık her tarafı komünist sarmış. Kundaktaki bebeler bile potansiyel şirin komün. “Her kesin malı ortak” diyerek baklava, güvercin çalan çocukları, İz mirli, Manisa’lı gençlerin arkasındaki güç mavi görünümlü kızıl şirinlerdi. Ya sokak çocukları Gurup komün halinde yaşamaları komünizm özentisinden başka bir şey değildir. Yarın öbür gün ana okulundaki beslenme çantalarındaki yiyeceklerini paylaşıp komünizme özenirlerse vebali hepimizindir. Bu vesileyle başta medyamız ve devlet erkanı olmak üze re herkesi göreve çağırıyorum. Bu komünist cereyanlara tez son veriler, çocuklarımıza Hacivat-Karagöz izlettirile, şirinlerden etkilenen çocuklar ise takibata uğratıla. Bu vatan kurtula...
Ahmet GOLÜM

0 dediki: